12 พฤษภาคม 2562 ชลประทานมั่นใจภัยแล้งอีสานตอนบนเอาอยู่

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_392124/

สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้ง ว่า ทางสำนักงานชลประทานที่ 6 ดูแล 5 จังหวัดอีสานตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น ,ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์ และชัยภูมิ นั้น ขณะนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือเขื่อนอุบลรัตน์, เขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนลำปาว  ยังสามารถบริหารจัดการได้ และแม้ว่าเขื่อนอุบลรัตน์จะเหลือน้ำน้อยกว่าที่อื่น แต่ในภาพรวมขณะนี้ฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และจะเข้าสู่ฤดูฝนที่คาดว่าจะมาสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีน้ำเข้ามาเติมในเขื่อนหลัก ทำให้คาดการณ์ว่าในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้ง ใน 5 จังหวัดไม่น่าจะรุนแรงกว่าปีที่แล้ว เพราะเรามีการเตรียมการรับมือมาตั้งแต่ต้นปี และมีการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในส่วนของน้ำบริโภคอุปโภคนั้นไม่น่าจะมีปัญหา ส่วนน้ำที่ใช้สำหรับการทำเกษตรนั้นในเขตชลประทานไม่มีปัญหา ส่วนนอกเขตชลประทานได้มีการขอความรวมมือในการเพาะปลูกไปก่อนหน้าแล้ว ซึ่งในอนาคตขอให้ทางเกษตรกรติดตามข่าวสารจากทางราชการ เพราะต้องมีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ว่าจะเพียงพอต่อการทำเกษตรหรือไม่